Spolu v Pošumaví

Co pro nás znamená Spolu v Pošumaví?

Spolu v Pošumaví je iniciativa několika podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl – podpořit obyvatele v pošumavských obcích, aby řešili a sdíleli svá každodenní témata, problémy i radosti spolu. Spolu s dalšími jednotlivci, v rodinné, sousedské a dobrovolnické spolupráci, se zástupci samospráv a státních správ, s poskytovateli služeb a s nejrůznějšími odborníky a organizacemi, které jim mohou s řešením jejich tématu pomoci.

Iniciativa vznikla v únoru 2023 pod Místní akční skupinou Pošumaví v rámci projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví (financováno z OPZ+) a navázala vizi organizace – podporovat rozvoj venkova. 

Chceme především motivovat, propojovat, usnadňovat komunikaci a být průvodci na cestě ke změně.

Chceme v našem Pošumaví vytvářet a předávat dobrou praxi, sdílet zajímavé zdroje informací a inspirace v oblasti podpory komunitních a sociálních aktivit.

Facebook

Aktuální pozvánky pro veřejnost

Naše hlavní aktivity v iniciativě Spolu v Pošumaví 

Spolupráce obyvatel v pošumavských obcích

Podporujeme realizaci komunitní práce a komunitních projektů zaměřených na aktivní stáří, aktivní rodičovství a mezigenerační spolupráci

            Homesharing                     

Ve spolupráci s dobrovolníky propagujeme a podporujeme realizaci homesharingu jako odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením

      Svépomocné       skupiny

Podporujeme vznik, osamostatňování a dlouhodobou udržitelnost svépomocných skupin, které spojuje péče o člena domácnosti se zdravotním omezením

Komunitní plánování sociálních služeb

Podporujeme proces vytváření komunitních plánů sociálních služeb ve správním území ORP Horažďovicko (v některých tématech v celém Pošumaví)

                 Paliativní                     péče   

Podporujeme jednotlivce při péči o člena domácnosti na konci života formou poradenství a zprostředkování psycho/fyzioterapeutické a lékařské pomoci

Podpora v péči o blízkou osobu

Podporujeme jednotlivce při péči o člena domácnosti se zdravotním omezením poradenstvím a propojováním pečujícího s poskytovateli sociálních služeb

Máte další podnět, čemu by se mohl tým Spolu v Pošumaví věnovat? Napište nám ho prostřednictvím formuláře ZDE. Děkujeme!