Spolu v Pošumaví

Co pro nás znamená Spolu v Pošumaví?

Spolu v Pošumaví je iniciativa několika podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl – podpořit obyvatele v pošumavských obcích, aby řešili a sdíleli svá každodenní témata, problémy i radosti spolu. Spolu s dalšími jednotlivci, v rodinné, sousedské a dobrovolnické spolupráci, se zástupci samospráv a státních správ, s poskytovateli služeb a s nejrůznějšími odborníky a organizacemi, s nimiž mohou svá témata řešit.

Iniciativa vznikla v únoru 2023 pod Místní akční skupinou Pošumaví v rámci projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví (financováno z OPZ+) a navázala vizi organizace – podporovat rozvoj venkova. 

Chceme především motivovat, propojovat, usnadňovat komunikaci a být průvodci na cestě ke změně.

Chceme v našem Pošumaví vytvářet a předávat dobrou praxi, sdílet zajímavé zdroje informací a inspirace v oblasti podpory komunitních a sociálních aktivit.

Facebook

Aktuality

Dali jsme slovo Vaškovi. Co potřebuje mladý muž se zdravotním postižením a jeho maminka, která se o něj stará? Řešili jsme na konferenci v Klatovech

Vašek se chce osamostatnit. Aby mohl vylétnout z hnízda, potřebuje podporu od maminky. A oba pak od lidí, kteří poskytují sociální služby a mohou pomáhat v místě, kde žijí. Smyslem konference Jak podpořit rozvoj komunitních služeb na regionální a lokální úrovni byla diskuze odborné veřejnosti o zavádění a zlepšování komunitních služeb v území MAS Pošumaví (napříč ORP Horažďovice, Sušice, Klatovy a Domažlice). Čestnými hosty byli Vašek s maminkou, což přineslo do formální konferenční atmosféry praktické pohledy mladého kluka s postižením, který má chuť žít samostatně. 

Jaký byl program konference? Nahlédněte ZDE.

Naše hlavní aktivity v iniciativě Spolu v Pošumaví 

Podporujeme realizaci komunitní práce a komunitních projektů zaměřených na aktivní stáří, aktivní rodičovství a mezigenerační spolupráci pošumavských obyvatel

Ve spolupráci s dobrovolníky propagujeme a podporujeme realizaci homesharingu jako moderní formy pomoci pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením

Podporujeme vznik, osamostatňování a dlouhodobou udržitelnost svépomocných skupin, které spojuje především péče o člena domácnosti se zdravotním omezením

Podporujeme jednotlivce při péči o člena domácnosti se zdravotním omezením poradenstvím a propojováním pečujícího s poskytovateli sociálních služeb

Podporujeme jednotlivce při péči blízkého člověka na konci života formou poradenství a dále zprostředkováním psychologické, fyzioterapeutické a lékařské pomoci

Podporujeme proces vytváření komunitních plánů v sociálních službách ve správním území ORP Horažďovicko (v některých tématech v celém Pošumaví)