Kontakty

Adresa organizace MAS Pošumaví: 

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek 

Plánická 174, 339 01 Klatovy 

www.masposumavi.cz

Kancelář pro podporu komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví je v 2. patře bývalého dominikánského kláštera v Klatovech, ul. Plánická 174. Konzultace po telefonické domluvě.

Kontakty Spolu v Pošumaví

Vedení projektu

Ing. Marie Homolková

manažerka projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví, hlavní kontaktní osoba Spolu v Pošumaví pro média

+420 724 503 952

homolkova@masposumavi.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 


Jsem koordinátorkou a zároveň manažerkou projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví, pod kterým iniciativa Spolu v Pošumaví vznikla. V neziskovém sektoru se pohybuji více než 15 let a není mi lhostejný problém vylidňujícího se venkova. Nikomu z nás by neměl chybět prostor pro společné sdílení radostí i starostí. Nikdo by neměl zůstávat se svým problémem osamocený. Každý má právo žít plnohodnotný život od narození až po jeho smrt, byť bydlí v zapadlé vesničce xy km vzdálené od většího města. A s touto vizí vznikl výše zmíněný projekt. Věřím, že provázaností všech jednotlivých aktivit se nám během realizace projektu podaří nalézt několik ukazatelů a směrovek, které se stanou pro nás pro všechny i ostatní inspirací, pomohou nám dojít do cíle a přispějí k tomu, aby se nám spolu v Pošumaví krásně žilo.

Jindřiška Bělohlavá, DiS

finanční manažerka projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví 


Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví jsem spolupracovala od jeho počátku, tedy už v době, kdy se žádost o dotaci připravovala. Je mi potěšením, že jsem se mohla stát součástí pracovního týmu, jehož zaměření i postupy práce mi dávají smysl, a že mohu pomoci dovést projekt po finanční stránce do zdárného konce. V MAS Pošumaví dlouhodobě působím na pozici finanční manažerky jiných projektů (projekty MAP). Projekt financovaný z OPZ+, který je zaměřený na podporu komunitních a sociálních aktivit, mě zajímá stejně jako činnost a projekty celé naší organizace. Profesně se zaměřuji na vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování daňových přiznání jako OSVČ. Kromě práce v MAS Pošumaví působím ještě na pozici účetní v příspěvkové organizaci v Plzni.

Aktivita spolupráce obyvatel v pošumavských obcích

Bc. Anna Svobodová

koordinátorka komunitní práce na území MAS Pošumaví, hlavní kontaktní osoba pro aktivitu spolupráce obyvatel v pošumavských obcích

+ 420 770 171 432

svobodova@masposumavi.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Má pracovní dráha je mnoho let spojována především s památkami, krajinou a neformální pedagogikou, zaměřenou poslední léta na místně ukotvené učení. Při ochraně místního dědictví jsem si už dávno uvědomila klíčovou roli komunit, které ho užívají, mění, sdílí ven a jsou jeho nositelem napříč generacemi. Každý další projekt mi ukazuje cestu komunitní spolupráce jako jednu z nejlepších. Řešený projekt, jakož i samotnou metodiku komunitní práce, vnímám jako obrovskou inspiraci pro sdílené lídrovství a prosociální myšlení v našem týmu i napříč obyvateli v obcích. Baví mě pronikání do rozmanitých kontextů v celém Pošumaví i přímá práce se skupinami obyvatel, při které se můžeme přenášet k jejich potřebám, přirozeným vnitřním zdrojům a potenciálům. A samozřejmě mě motivuje podobně naladěný pracovní tým.

Bc. Jana Kotalová

komunitní pracovnice na území MAS Pošumaví, podpora mládeže 

+ 420 777 185 466

janakotalova21@gmail.com 

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Dlouhá léta pracují s mládeží (dlouho jsem se zaměřovala na práci s mládeží z dětských domovů). Nějaký čas jsem pracovala jako regionální konzultantka Domu zahraniční spolupráce. Právě tato práce mě motivovala, abych zaměřila svou pozornost více do našeho regionu. Mojí potřebou je podporovat mladé lidi, aktivizovat je, aby získávali a prohlubovali si vztah k místu, kde žijí, zůstávali tady nebo se vraceli po studiích zpět domů. Vnímám, že Místní akční skupina Pošumaví je a má být tím lídrem, který podporuje veřejnou angažovanost a participaci obyvatel (i mládeže) na veřejných tématech. Líbí se mi, že tým Spolu v Pošumaví aktivizuje komunity a že do toho jde oficiálně pod záštitou velkého projektu. Ze své pracovní i osobní zkušenosti totiž vnímám, že Pošumaví podporu při obnovení občanského života a komunitní spolupráce v našich obcích potřebuje.

Bc. Pavel Makovec

komunitní pracovník pro komunitu Prácheň

+ 420 725 167 780

pmaki@centrum.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupil do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Jako rodák ze Sušice a obyvatel Horažďovic mám k Pošumaví velmi blízko. Vidím, co vše se za poslední roky podařilo na Šumavě i v podhůří. Pojem Prácheň (Prácheňský kraj) je veřejně známý a neustále živý, a využívají jej i relativně vzdálená místa a instituce. Měl jsem dlouhodobě dojem, že samotné město Horažďovice, katastrální správce obec Velké Hydčice, a obyvatelé obou těchto obcí však místo postupně opomíjejí, a vztah k němu chladne. Proto mi udělalo velkou radost, když jsem se setkal s lidmi, kteří měli chuť vytvořit v Horažďovicích a blízkém okolí komunitu usilující o znovuprobuzení Práchně. Mojí motivací je tuto iniciativu podpořit, aby se stala dlouhodobou záležitostí, a naše komunitní činnost přispívala nejen k oživení Práchně, ale zároveň i k znovu nabytí povědomí mezi obyvateli z blízkého i širšího okolí o tom, že Prácheň je místo, kde to žije. 

Věra Dvořáková

komunitní pracovnice v Klatovech

+ 420 604 859 186

dvorakova@masposumavi.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Téma zahrad je mi velmi blízké. Dlouhodobě se zabývám tvorbou a prezentací přírodních zahrad, s manželem pečujeme o vlastní přírodní zahradu na malé pošumavské vesnici a když jsem dostala nabídku věnovat se tvorbě komunitní zahrady v centru Klatov, velmi ráda jsem ji přijala. Mohla jsem již od samého začátku využít svých kontaktů a dobrých vazeb na místní zahrádkáře a organizace. Domluvili jsme se na vytvoření komunitní zahrady za moštárnou v Klatovech. V minulosti jsem byla v naší obci starostkou a dodnes zde organizuji komunitní akce (např. lampionový průvod). Vnímám jako potřebnou podporu komunitního života v obcích obecně, aby spolu lidé začali více osobně komunikovat, spolupracovat, upevňovat mezilidské vztahy a aktivně se zapojovat do dění v místě, kde žijí. 

Mgr. Andrea Mrázková

komunitní pracovnice se zaměřením na práci s aktivními rodiči v Pošumaví (Klatovsko, Sušicko)

+ 420 721 171 891

mrazkova.andrea@seznam.cz 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Jsem vystudovaná pedagožka a mám ráda práci s dětmi a dospělými lidmi. Práce s komunitou a sociální začleňování je pro mě veliké téma, které mi přináší nejen radost, ale možná se pro mě stane po rodičovské dovolené i novým profesním směrem. Sama občas na rodičovské dovolené zažívám pocity izolace a samoty, obzvláště na vesnici. Sdružovat aktivní rodiče, kteří by se možná jinak ani pravidelně nesetkávali, kteří se mohou obohatit o myšlenky, postoje a dovednosti toho druhého, mi dává veliký smysl. Dalším motivačním tématem je pro mě aktivní rodičovství, protože jako takové ho vnímám jako velikou odpovědnost. Z toho občas plynou obavy a nejrůznější nejistoty. Ty mohou být rozptýleny právě setkáním s jiným rodičem, který řeší podobné téma. Společně pak získáváme nadhled a odstup a posilujeme společnou rodičovskou sounáležitost.

Mgr. Lenka Krátká

komunitní pracovnice ve Strašíně

+ 420 723 848 969

lenka.wald@centrum.cz  

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Již při studiu jsem začala pracovat jako sociální pracovnice s lidmi v těžkých životních situacích, ať už na pozici úředníka nebo pracovníka odborného poradenství. Potkala jsem s různými činnostmi v rámci fungování sociálních služeb (od registrace, zajištění financování, přes přímou práci s klienty až ke komunitnímu plánování). Aktuálně se kromě rozjezdu nově vzniklé sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi věnuji také mediaci, způsobu pokojného řešení sporů s cílem dohody mezi stranami. Pozici komunitního pracovníka vnímám mimo jiné jako pozici mediátora, prostředníka v komunikaci mezi vedením obce a jejími obyvateli, ale i mezi obyvateli navzájem. Mým cílem ve Spolu v Pošumaví je pomoci propojit obyvatele ve Strašíně, mluvit s nimi, motivovat k bourání vzájemných komunikačních bariér a podpořit je v realizaci toho, co ve své obci potřebují.  

Aktivita homesharing

Bc. Jana Javorská

koordinátorka podpory homesharingu na území MAS Pošumaví, hlavní kontaktní osoba pro aktivitu homesharing

+ 420 724 158 377

javorska@centrum.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 


Pracuji jako poradkyně rané péče pro Plzeňský kraj. V organizaci MAS Pošumaví mám roli koordinátorky homesharingu na celém území Pošumaví. K myšlence zapojit se do podpory homesharingu mě přivedla absence této služby na území Plzeňského kraje a zároveň dlouhodobě zjevná potřeba rodin, které potřebují odlehčit v péči o postiženého člena domácnosti. Mým úkolem je koordinovat svěřený dílčí pracovní tým a postupovat dle připraveného harmonogramu projektu MAS Pošumaví. Naším společným cílem je dostat do povědomí veřejnosti základní principy homersharingu a následné vytvořit několik příkladů dobré praxe při propojování dobrovolníků a pečujících rodin (konkrétně chceme propojit alespoň pět hostitelských rodin s primárními rodinami tak, aby docházelo k pravidelným návštěvám dítěte v rodině hostitele). 

Mgr. Pavla Foster Skalová

adaptační průvodkyně a lektorka v homesharingu


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Od dokončení studií speciální pedagogiky jsem celý svůj profesní život věnovala rané péči, tedy práci s rodinami, které mají děťátko s postižením. Zpočátku jsem působila v Praze, poté, co jsem se v roce 2008 přestěhovala na samotu u Horažďovic, začala jsem poskytovat službu raná péče v Plzeňském kraji. Bezmála třicet let tak přicházím do kontaktu s příběhy rodin, jejichž dítě dlouhodobě vyžaduje mimořádnou péči. Život těchto rodin je vždycky náročný, zejména v případě, že nemají dostatečnou podporu okolí. Bohužel je realitou, že pokrytí službami, které by dokázaly těmto rodinám pomoct, je stále v oblasti Pošumaví nedostatečné; schází dostupná odlehčovací služba, osobní asistence či stacionáře. Homesharing, kterému se v projektu věnuji, mě oslovil zejména proto, že se jedná o aktivitu, postavenou na dobrovolnické práci. 

Klára Voráčková

terénní pracovnice v homesharingu


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 


V oblasti sociální práce se pohybuji již více než patnáct let. Během této doby jsem poznala řadu rodin, které pečují o dítě s postižením a vím, jak je tato péče pro ně náročná. Přestože rodiče pečují o své děti s láskou a naprosto bezvýhradně, i oni potřebují čas, kdy se budou moci věnovat sobě navzájem, svým dalším dětem nebo třeba přátelům. Právě homesharing, jakožto sdílená péče o zdravotně postiženého člena rodiny s další rodinou nebo jednotlivým dobrovolníkem, jim tento čas může dát. Jsem ráda, že jsem dostala možnost zapojit se do projektu MAS Pošumaví (Spolu v Pošumaví), díky kterému můžeme propagovat homesharing na území MAS Pošumaví, potažmo v Plzeňském kraji, a s jeho pomocí vytvářet v našich komunitách nové vazby, které budou přínosem pro ty, kteří potřebují pomoc i pro ty, kteří se rozhodnou pomáhat. 


Helena Makrlíková, DiS.

adaptační průvodkyně v homesharinguÚkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 


Pracuji jako sociální pracovnice v Diakonii Západ, mojí cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi. Mnoho let se věnuji doprovázení pěstounských rodin. Ve spolupráci s rodinami se setkávám s životními situacemi, které jsou někdy obtížně řešitelné. Vnímám, jak je těžké, když na náročnou životní situaci zůstane rodina nebo člověk sám, bez podpory komunity. A naopak jinde se setkávám s tím, jak podporující komunita dokáže pomoci tak, aby byla situace nejen zvládnutelná, ale zároveň všestranně obohacující. Z tohoto důvodu jsem vstoupila do projektu homesharingu, který je založen na osobní angažovanosti a dobrovolnosti ze strany hostitele, a může mít nedozírně pozitivní dopad na rodinu dítěte s postižením a na dítě samotné. Ve své práci se věnuji přechodům dětí z péče do péče tak, aby byly změny v životě dítěte co nejméně traumatizující. Tuto zkušenost chci přenášet i do podpory hostitelské péče.

Aktivita svépomocné skupiny (neformální pečující)

Bc. Lucie Routová

koordinátorka podpory svépomocných skupin na Kdyňsku (všichni neformální pečující v domácím prostředí) 

+ 420 720 964 884

lucie.routova@domavekdyni.cz  

Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 


Do projektu MAS Pošumaví jsem vstoupila s cílem rozvíjet a nabízet podporu neformálním pečujícím. Od roku 2015 pracuji v pečovatelské službě ve Kdyni. Péči o blízkého člověka vnímám jako záslužnou a zároveň náročnou úlohu. Těm, kteří pečují, často nezbývá čas na sebe, na další členy rodiny ani přátele. Někdy se musí vzdát pracovního místa nebo zkrátit svůj úvazek na minimum. Často trpí izolovaností, fyzickým i psychickým vyčerpáním. Od roku 2018 jsem se podílela na projektu Pro všechny, který se zaměřoval na podporu neformálních pečujících na Kdyňsku. Díky projektu MAS Pošumaví mohou aktivity dále pokračovat a v celém realizačním týmu můžeme lépe reagovat na potřeby pečujících vznikem svépomocných skupin. Dále v rámci svých úkolů sbírám informace o vedení svépomocných skupin, možném obsahu a formách. 

Aktivita podpora v péči o blízkou osobu (neformální pečující)

Bc. Lenka Ticháčková, DiS.

koordinátorka podpory neformálních pečujících na území MAS Pošumaví (se zaměřením na rodiče pečující o děti se zdravotním omezením)

+ 420 724 862 356

lenkatichackova@seznam.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví?


Do projektu MAS Pošumaví jsem se zapojila s jasným cílemnabídnout rodičům, kteří pečují o dítě se zdravotním postižením a hledají směr, kterým se chtějí ve svém životě v roli neformálního pečujícího ubírat, možnost sdílet své starosti a radosti navzájem uvnitř komunity s podobným problémem. Vnímám, že jde o sdílení dobré, ale i té špatné praxe. Jde o hledání cest a možných řešení velkých i malých problémů a potřeb neformálních pečujících. S kolegyní a kamarádkou Marií Homolkovou se snažíme rozvíjet tuto sociální oblast dlouhá léta, například v našem spolku UCHO, z. s., ve kterém působíme na Kdyňsku. Pod iniciativou Spolu v Pošumaví, kde je nás víc podobně smýšlejících a máme v sobě oporu navzájem, chceme našim cílovým skupinám nabídnout vlastní zkušenosti, znalosti, podporu, propojení a především pochopení pro situaci, ve které se nachází. 

Nikola Šperlová

case manager, hlavní kontaktní osoba pro aktivitu péče o blízkou osobu na Kdyňsku (všichni neformální pečující v domácím prostředí) 

+ 420 725 746 189 

pecujici@domavekdyni.cz  

Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Od roku 2010 mám zkušenosti s vedením zaměstnanců. Od roku 2020 pracuji v centru sociálních služeb Doma ve Kdyni na pozici zdravotní sestry. V roce 2021 jsem spolupracovala na projektu Pro všechny, který podporoval neformálně pečující na Kdyňsku. Na základě těchto zkušeností jsem velmi ráda přijala nabídku zapojit se do iniciativy Spolu v Pošumaví na pozici case manager, při ním mohu přinášet zkušenosti z praxe do práce s neformálními pečujícími a propojovat s nimi odbornou veřejnost. Spolu s dalšími kolegyněmi z realizačního týmu bychom rády aktivitu podpora neformálních pečujících seznamovaly s projektem Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví odbornou veřejnost, která je v přímém kontaktu s našimi potencionálními klienty.

Mgr. Tereza Kazdová

koordinátorka aktivity péče o blízkou osobu na Kdyňsku (všichni neformální pečující v domácím prostředí) 


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Než jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou, více než 10 let jsem pracovala v organizaci Člověk v tísni – nejdříve jako sociální pracovnice a posléze jsem se věnovala PR. Bylo to perfektní spojení mých studijních oborů sociální práce a mediálních studií. Když jsem dostala příležitost zapojit se do iniciativy Spolu v Pošumaví, neváhala jsem ani minutu, protože jsem věděla, že sdružuje celou řadu lidí, jejichž práce si dlouhodobě cením. Rozhodla jsem se, že budu na Kdyňsku, kde od roku 2010 žiji, podporovat opomíjenou skupinu neformálně pečujících. Ti se věnují péči o blízkou osobu, ale jejich potřebám se věnuje málokdo. Proto právě jim chci být oporou, mapovat jejich potřeby a hledat řešení. Zároveň je mým cílem, aby se o potřebách neformálně pečujících mezi lidmi vědělo, o což budu usilovat osvětovou činností.

Vladimíra Meruňková, DiS. 

terénní pracovnice v aktivitě podpora v péči o blízkou osobu na Kdyňsku (všichni neformální pečující v domácím prostředí) 


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 


Od roku 2003 jsem pracovala ve zdravotnictví jako všeobecná sestra na chirurgii JIP, od roku 2009 jako všeobecná sestra v sociálních službách. Dlouholeté zkušenosti se seniory zúročuji v zaměstnání pečovatelské a zdravotní služby Doma ve Kdyni. Působím jako odborný poradce pro ošetřovatelství a pomáhám sjednotit poskytování ošetřovatelství a zdravotní péče. V roce 2019 jsem dokončila vyšší odborné studium diplomované všeobecné sestry. Ve vzdělávání v oblasti ošetřovatelství stále pokračuji, absolvovala jsem například kurz Kinestetické mobilizace, základní i nástavbové kurzy Bazální stimulace, kurzy Validace podle Naomi Feil a další. Ve Spolu v Pošumaví bych chtěla nabyté znalosti předávat dál, uplatňovat je při podpoře sociálních aktivit a přenášet zkušenosti z praxe do edukace neformálních pečujících v domácím prostředí. 

Aktivita paliativní péče

Bc. Jana Kaňková 

koordinátorka podpory paliativní péče na Sušicku, hlavní kontaktní osoba pro aktivitu paliativní péče 

+ 420 721 622 900

jana.kanka.2018@gmail.com 

Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví?


Jako sociální pracovnice jsem svoji profesní dráhu začínala podporou seniorů a tato práce mě stále provází a naplňuje. V současné době působím jako koordinátorka vzdělávací části aktivity na podporu neformálních pečujících v paliativní péči na Sušicku. Kromě toho působím ještě v dalších dvou organizacích do té míry, abych mohla skloubit práci a rodinu. Vnímám kolem sebe mnoho lidí, kteří umí a mohou pomoci a zároveň ty, kteří pomoc potřebují. Svojí prací chci nejen pomáhat, ale také propojovat klienty s poskytovateli sociálních služeb. V rámci tohoto projektu bych chtěla přispět k tomu, aby měli lidé v těžkých chvílích možnost najít pomocnou ruku a zdroj informací, protože každé břemeno je lehčí, když je možné ho s někým sdílet. Je mi potěšením, že můžeme navázat na podporu v paliativní péči na Sušicku v rámci nového projektu MAS Pošumaví.

Mgr. Andrea Vetráková  

terénní pracovnice v aktivitě paliativní péče na Sušicku 


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví?


V sociálních službách působím od roku  2014, tři roky na pozici pečovatelky a již sedm let na pozici sociální pracovnice v domově pro seniory. Svoji roli v tomto projektu vnímám jako  podporu lidem, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí a potřebují pomoc nejen s vytvářením důstojných podmínek v péči o umírajícího, ale neméně důležitá je i podpora jich samotných (celé rodiny). V roce 2019 jsem se stala součástí projektu, který se týkal moderních konceptů péče o seniory a tento projekt mi otevřel cestu k paliativní péči. Doprovázení a prvkům paliativní péče se intenzivně věnuji čtvrtým rokem a odborně se snažím posouvat stále dopředu. Průběžně se aktivně vzdělávám – vzhledem ke svému zapojení do projektu nadace Abakus Rozvoj paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory pravidelně absolvuji školící kurzy Centra paliativní péče.

Dita Purschová, DiS.   

terénní pracovnice v aktivitě paliativní péče na Sušicku 


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví?

Od roku 2011 pracuji v sociálních službách na pozici fyzioterapeutky. Při své práci se seniory jsem pochopila, že naše podpora není jen o cvičení s klienty, ale také o promyšlených konceptech, které usnadňují práci pečujícím. Mezi ně patří např. bazální stimulace, kinestetická mobilizace, smyslová aktivizace, validace aj. Od roku 2019 jsem byla zapojena do projektu, který byl zaměřen na klienty v paliativní péči v domácím prostředí. Průběžně jsem si doplnila vzdělání o kurzy paliativní péče. Do projektu mě přivedla potřeba pomáhat pečujícím, kteří se starají o své blízké v závěru života. Každá postupná ztráta blízkého je pro pečující fyzicky i emočně velmi náročná, v samotném závěru bolestivá. Mohu předat zkušenosti, dát potřebnou pomoc, poskytnout poradenství, být oporou v těžkých situacích a mohu být společníkem v tichých a smutných chvílích.

Aktivita komunitní plánování sociálních služeb 

Ing. Tereza Eberlová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb na území Horažďovicka (v některých tématech na celém území MAS Pošumaví)

+ 420 775 764 420

tereza.eberlova@cpkp.cz 

Úkoly v projektu: 

S jakou motivací jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Dlouhodobě se zabývám komunitním plánováním sociálních služeb v regionech Plzeňského kraje. Naplňuje mě možnost zlepšovat podmínky pro lidi, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi. V každé komunitě jsou aktivní lidé, kteří znají místní problematiku, mají dobré záměry a ochotu se aktivně zapojit. Když se vytvoří prostor pro jejich setkávání, diskuzi a spolupráci, mohou se problémy posouvat směrem k jejich vyřešení. Velmi mě těší, že díky projektu MAS Pošumaví můžeme nadále v této práci společně pokračovat s aktivními poskytovateli sociálních služeb, zástupci obcí a s uživateli služeb zejména na Horažďovicku, ale i v dalších regionech. Velkým bonusem je být při tom součástí celého souboru aktivit zaměřených na podporu osob a aktivních občanů v území a podobně naladěných kolegyň a kolegů v iniciativě Spolu v Pošumaví.

PR podpora 

RNDR. Tereza Freidingerová, Ph.D.

podpora komunikace v realizačním týmu a PR podpora aktivit Spolu v Pošumaví


Úkoly v projektu: 

S jakým cílem jsem vstoupila do iniciativy Spolu v Pošumaví? 

Bydlím v malé vesničce poblíž Rabí. S obdivem sleduji činorodost místních obyvatel a nopak s lítostí někdy nízký zájem okolí o jejich aktivity. A s ještě větší lítostí, když vím, že nízká odezva není dána nezajímavostí, nepotřebností nebo ledabylým provedením, ale podceněnou propagací. Bez komunikace totiž není vztah a bez vztahu je každá aktivita odsouzena k neúspěchu. Součástí týmu Spolu v Pošumaví jsem proto, abych přispěla k šíření povědomí a ke zvýšení informovanosti o iniciativách vzájemné podpory a spolupráce v Pošumaví a o úsilí mých kolegyň v oblasti komunitní, sociální a neformální péče. Mou soukromou neskromnou pohnutkou je přání, aby příběhy aktivních Pošumaváků byly slyšet a aby se jim dostalo odezvy, ocenění a uznání za to, co pro Pošumaví dělají. 


Povinná publicita projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví: