Spolu v Pošumaví

Co pro nás znamená Spolu v Pošumaví?

Spolu v Pošumaví je iniciativa několika podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl – podpořit obyvatele v pošumavských obcích, aby řešili a sdíleli svá každodenní témata, problémy i radosti spolu. Spolu s dalšími jednotlivci, v rodinné, sousedské a dobrovolnické spolupráci, se zástupci samospráv a státních správ, s poskytovateli služeb a s nejrůznějšími odborníky a organizacemi, s nimiž mohou svá témata řešit.

Iniciativa vznikla v únoru 2023 pod Místní akční skupinou Pošumaví v rámci projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví (financováno z OPZ+) a navázala vizi organizace – podporovat rozvoj venkova. 

Chceme především motivovat, propojovat, usnadňovat komunikaci a být průvodci na cestě ke změně.

Chceme v našem Pošumaví vytvářet a předávat dobrou praxi, sdílet zajímavé zdroje informací a inspirace v oblasti podpory komunitních a sociálních aktivit.

Facebook

Aktuality

MAS Pošumaví získala grant z Evropského sboru solidarity na projekt aktivních maminek z Pošumaví, aktualita květen 2024:

Naše komunitní pracovnice Andrejka stmelila maminky na rodičovské dovolené. Chtějí se socializovat a rozvíjet. Teď na svůj projekt získaly grant

Aktivní maminky z Pošumaví se neformálně scházejí alespoň jednou do týdne pořádají výlety s dětmi, učí se jógu a znakování 

Andrea Mrázková nastoupila do Místní akční skupiny Pošumaví (iniciativy Spolu v Pošumaví) v létě 2023. Je vystudovanou pedagožkou a její motivace spojovat aktivní rodiče v Pošumaví byla od začátku jasná. Kromě toho, že má lídrovství v krvi, tak sama také potřebuje tvořit a upevňovat vztahy s podobně smýšlejícími maminkami a dětmi ve věku její dcery (okolo 2 let). To je ostatně častá potřeba všech účastnic. Chtějí se setkávat a trávit čas aktivně pohybem, poznáváním zajímavých míst na Šumavě a v Pošumaví, ideálně bez nutnosti hledat hlídání dětí. Mají chuť sdílet výchovu, učit se, obohacovat se o rozmanité přístupy k životu, k dětem i k sobě navzájem. Maminky chtějí žít komunitně a v komunitě také chtějí nacházet oporu. Andrejka chce navíc vše vyjmenované podporovat. Začala se učit metody komunitní práce od našeho týmu, potažmo od lidí z organizace Rosteam, podpořila pojmenování skupiny (KÁMOŠ) a v únoru 2024 se rozhodla, že zpracuje žádost o grant do programu Evropský sbor solidarity na společný solidární projekt několika aktivních maminek z Klatovska, Sušicka a dalších míst Pošumaví. Podpořil ji tým Spolu v Pošumaví a v květnu jsme se dozvěděli, že nám byla žádost schválena. V tuto chvíli se připravujeme na formální přijetí grantu a koordinujeme domluvy nového menšího realizačního týmu. Cílem projektu je podpořit maminky na rodičovské dovolené ve výuce jógy, komunikaci s dětmi a v rodině i výletech, při nichž se každá jednotlivá členka realizačního týmu alespoň jednou (většinou poprvé) sama stane klíčovým organizátorem vícečlenné výpravy s dětmi. Solidární projekt aktivních maminek z Pošumaví má běžet téměř rok a začneme už v září 2024. 

Kontakt na komunitní pracovnici Andreu Mrázkovou: 721 171 891

Návštěva zástupců MPSV ČR v území MAS Pošumaví, 20.–21. května 2024:

Manažeři projektů OPZ+ z Ministerstva práce a sociálních věcí se přijeli podívat na realizaci našich aktivit „Spolu v Pošumaví“ do terénu

Pracovníci MAS Pošumaví se zástupci MPSV ČR (hlavní manažer MAS Pošumaví Jindřich Haišman jako průvodce zázemím organizace v Klatovech) 

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kteří se věnují agendě Operačního programu zaměstnanost plus, každoročně vyjíždějí do míst, kde se jim svěřené projekty realizují. Seznamují se osobně s projektovými týmy, poznávají autentické prostředí a reálné příběhy, které se pak odrážejí v předkládaných tabulkách, evaluačních formulářích a pololetních zprávách o realizaci aktivit. Takové návštěvy přinesou samá pozitiva – pro administrátory i realizátory projektů, protože aktivity z projektových žádostí i programové priority OPZ+ dostanou najednou velmi konkrétní, hmatatelnou podobu. Pro zástupce MPSV jsme připravili dvoudenní program, během kterého jsme navštívili Horažďovice a sousedsky opečovávanou památku Prácheň, po cestě mikrobusem odlehlé pošumavské vesnice, ve Strašíně budoucí pečovatelský dům, hasičskou zbrojnici a místo pro komunitně plánované dětské hřiště, v Sušici denní stacionář Klíček a v Klatovech zázemí organizace MAS Pošumaví – budovu bývalého dominikánského kláštera a místo připravované pro komunitní zahradu za moštárnou v centru města. V rámci prezentací našeho projektového týmu jsme návštěvu podrobně seznámili s průběhem realizace homesharingu, vznikem svépomocných skupin a komunitním plánováním sociálních služeb v celém Pošumaví, podporou v paliativní péči na Sušicku a se solidárními a komunitními aktivitami maminek z Klatovska a Sušicka.

Kontakt na manažerku projektu (iniciativy Spolu v Pošumaví) Marii Homolkovou: 724 503 952

Závěrečný panel: Ukončení přípravy hostitelů pro homesharing, Praha, 19. května 2024:

Pošumaví má první proškolenou hostitelku pro homesharing. Radka chce odlehčit rodině s dítětem se zdravotním postižením péčí o dítě u sebe doma

Zleva Klára Voráčková (MAS Pošumaví), Radka Görnerová (proškolená hostitelka pro homesharing v Pošumaví), Marie Homolková (MAS Pošumaví)

Homesharing je moderní forma pomoci rodinám, které mají doma dítě se zdravotním postižením. MAS Pošumaví začala podporovat homesharing jako první organizace v Plzeňském kraji. Metodicky nás vede pražská organizace Naděje pro Děti úplňku, z. s., jsou našimi mentory a předávají nám své dlouholeté zkušenosti. Rodinu s dítětem se zdravotním postižením nazýváme primární rodinou. Dobrovolníka, který se stará o dítě se zdravotním postižením, nazýváme hostitelem (tím může být jednotlivec nebo celá rodina – pak se jedná o hostitelskou rodinu). Hostitelé jsou připravováni na svou dobrovolnickou činnost v průběhu jednoho měsíce. Následně vybíráme primární rodinu tak, aby se k sobě hostitel i dítě co nejlépe hodili. Hostitel dochází do primární rodiny, seznamuje se s dítětem a prostředím, ve kterém žije, a snaží se spolu navazovat vztah. Po vytvoření vztahu si začne brát hostitel dítě k sobě domů. To je cílem celého procesu, který může trvat i několik měsíců. Přínosy jsou však jednoznačné – kromě toho, že si primární rodina odpočine, tak obrovské obohacení prožívá dítě i dobrovolník (celá hostitelská rodina). Na závěrečný panel (ukončení přípravy hostitelů pro homesharing) přijeli do Prahy kromě zástupců organizací, které podporují homesharing v ČR, také rodiče, hostitelé a děti, kteří jsou již nějakou dobu do homesharingu zapojeni. První proškolená hostitelka pro homesharing v Pošumaví se jmenuje se Radka Görnerová a my jí držíme palce, aby se jí nová role líbila!

Fotoshrnutí z akce naleznete ZDE. Koordinátorka pro homesharig Bc. Jana Javorská: 724 158 377, www.homesharingvposumavi.cz

Společenský večer Prácheň žije! v rámci Dnů dobrovolnictví v Plzeňském kraji, Velké Hydčice, 26. dubna 2024:

Dobrovolnictví a sousedskou spolupráci slavíme ve Velkých Hydčicích. Podpořilo nás i Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje

Zleva Vlasta Faiferlíková (Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje a TOTEM Plzeň), Anna Svobodová (MAS Pošumaví)

Společenský večer v kulturním domě ve Velkých Hydčicích na samém sklonku dubna jsme pojali jako osvětu dobrovolnictví v Pošumaví a také jako oslavu celoročního snažení dobrovolníků a místní komunity, kteří oživují památnou horu Prácheň kostel a jeho okolí, pozůstatky hradiště a hradu, historické cesty a přírodní rezervaci. Sousedé z obcí pod Práchní během jednoho roku pomohli vyčistit hrad od drobných náletů, založili spolek a začali plánovat a již také organizovat pestré kulturní, společenské a vzdělávací akce na Práchni s cílem pozvednout povědomí především místních obyvatel o historii a hodnotách této přírodní a kulturní památky. Společenský večer Prácheň žije! pořádala MAS Pošumaví s členy spolku Prácheň žije! Podpořily nás dvě plzeňské organizace – Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje a Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. Ředitelka druhé zmíněné organizace Bc. Vlasta Faiferlíková nás už podruhé osobně poctila svou přítomností na dnech dobrovolnictví na podzim 2023 v Žihobcích, nyní na jaře 2024 ve Velkých Hydčicích.

Program společenského večera naleznete ZDE, fotoshrnutí ZDE, webové stránky komunity Prácheň: www.prachenzije.cz

Konference Jak podpořit rozvoj komunitních služeb na regionální a lokální úrovni, Klatovy, 2. dubna 2024:

Dali jsme slovo Vaškovi. Co potřebuje mladý muž se zdravotním postižením a jeho maminka, která se o něj stará? Řešili jsme na konferenci v Klatovech

Zleva Lenka Ticháčková (MAS Pošumaví), Václav Kuneš (mladý muž, který by chtěl žít v chráněném bydlení)

Vašek se chce osamostatnit. Aby mohl vylétnout z hnízda, potřebuje podporu od maminky. A oba pak od lidí, kteří poskytují sociální služby a mohou pomáhat v místě, kde žijí. Smyslem konference Jak podpořit rozvoj komunitních služeb na regionální a lokální úrovni byla diskuze odborné veřejnosti o zavádění a zlepšování komunitních služeb v území MAS Pošumaví (napříč ORP Horažďovice, Sušice, Klatovy a Domažlice). S posluchači jsme sdíleli výstupy z šetření potřeb pečujících osob v Pošumaví, poskytli jsme základní orientaci v dostupných službách a hovořili jsme o výzvách, kterým čelíme s ohledem na osamostatňování lidí s handicapem a podporu pro pečující rodiče. Čestnými hosty byli Vašek s maminkou, což přineslo do formální konferenční atmosféry praktické pohledy mladého kluka s postižením, který má chuť žít samostatně. 

Program konference naleznete ZDE, fotoshrnutí ZDE

Naše hlavní aktivity v iniciativě Spolu v Pošumaví 

Podporujeme realizaci komunitní práce a komunitních projektů zaměřených na aktivní stáří, aktivní rodičovství a mezigenerační spolupráci pošumavských obyvatel

Ve spolupráci s dobrovolníky propagujeme a podporujeme realizaci homesharingu jako moderní formy pomoci pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením

Podporujeme vznik, osamostatňování a dlouhodobou udržitelnost svépomocných skupin, které spojuje především péče o člena domácnosti se zdravotním omezením

Podporujeme jednotlivce při péči o člena domácnosti se zdravotním omezením poradenstvím a propojováním pečujícího s poskytovateli sociálních služeb

Podporujeme jednotlivce při péči blízkého člověka na konci života formou poradenství a dále zprostředkováním psychologické, fyzioterapeutické a lékařské pomoci

Podporujeme proces vytváření komunitních plánů v sociálních službách ve správním území ORP Horažďovicko (v některých tématech v celém Pošumaví)