Spolu v Pošumaví

Co pro nás znamená Spolu v Pošumaví?

Spolu v Pošumaví je iniciativa několika podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl – podpořit obyvatele v pošumavských obcích, aby řešili a sdíleli svá každodenní témata, problémy i radosti spolu. Spolu s dalšími jednotlivci, v rodinné, sousedské a dobrovolnické spolupráci, se zástupci samospráv a státních správ, s poskytovateli služeb a s nejrůznějšími odborníky a organizacemi, s nimiž mohou svá témata řešit.

Iniciativa vznikla v únoru 2023 pod Místní akční skupinou Pošumaví v rámci projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví (financováno z OPZ+) a navázala vizi organizace – podporovat rozvoj venkova. 

Chceme především motivovat, propojovat, usnadňovat komunikaci a být průvodci na cestě ke změně.

Chceme v našem Pošumaví vytvářet a předávat dobrou praxi, sdílet zajímavé zdroje informací a inspirace v oblasti podpory komunitních a sociálních aktivit.

Facebook

Aktuality

Rozjíždíme homesharing v Pošumaví! Co si představit pod homesharingem?

Kontakt: Koordinátorka pro homesharing v Pošumaví Bc. Jana Javorská, +420 724 158 377, javorska@centrum.cz 

Další kontakty Spolu v Pošumaví

A co píše o homesharingu Plzeňská DRBNA nebo MF DNES?  

Brzy se můžete těšit na samostatné webové stránky věnované homesharingu v Pošumaví.

Aktuální nabídka pro veřejnost 

Naše hlavní aktivity v iniciativě Spolu v Pošumaví 

Podporujeme realizaci komunitní práce a komunitních projektů zaměřených na aktivní stáří, aktivní rodičovství a mezigenerační spolupráci pošumavských obyvatel

Ve spolupráci s dobrovolníky propagujeme a podporujeme realizaci homesharingu jako odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením

Podporujeme vznik, osamostatňování a dlouhodobou udržitelnost svépomocných skupin, které spojuje především péče o člena domácnosti se zdravotním omezením

Podporujeme jednotlivce při péči o člena domácnosti se zdravotním omezením poradenstvím a propojováním pečujícího s poskytovateli sociálních služeb

Podporujeme jednotlivce při péči blízkého člověka na konci života formou poradenství a dále zprostředkováním psychologické, fyzioterapeutické a lékařské pomoci

Podporujeme proces vytváření komunitních plánů v sociálních službách ve správním území ORP Horažďovicko (v některých tématech v celém Pošumaví)